chłopak pracujący na laptopie

Czym są teksty synonimizowane?

Teksty z synonimami to wielkie dobrodziejstwo stworzone głównie na potrzeby pozycjonerów. Napisanie ich nie jest wcale proste, ale kiedy już się to uda, można wygenerować nawet do kilkunastu tekstów na podobny temat. Dzięki temu można stworzyć duże ilości artykułów w krótszym czasie.

Aby stworzyć tekst z synonimami wystarczy użyć kilku znaków interpunkcyjnych. Całość powinna przypominać taką konstrukcję {słowo1|słowo2|słowo3}. Na początek wstawiamy “{“, następnie wypisujemy synonimy, oddzielając je znakiem “|” i na końcu zamykamy nawias “}”.

Oto przykład:

{To jest|Oto|Przedstawiam} {przykład|fragment} {tekstu|artykułu} {synonimizowanego|z synonimami|synonimicznego}.

Z powstałego fragmentu mogą powstać takie teksty:

To jest przykład artykułu z synonimami.
Przedstawiam przykład tekstu synonimizowanego.
Oto fragment artykułu synonimicznego.

Można także tworzyć synonimy zagnieżdżone. Oznacza to, że dopisujemy synonimy jako całe zdania lub wyrażenia. Na przykład:

{Tym razem|Teraz} {przedstawiam|prezentuję} {{zwykły|prosty} tekst|{króciutki|bezsensowny} artykuł}, który {jest {{mocno|bardzo mocno}|głęboko} synonimizowany|posiada {duże|ogromne} zagnieżdżenie synonimów}.

Pozwoli to na wygenerowanie takich tekstów:

Tym razem przedstawiam prosty tekst, który jest głęboko synonimizowany.
Teraz przedstawiam bezsensowny artykuł, który posiada ogromne zagnieżdżenie synonimów.
Teraz prezentuję zwykły tekst, który jest bardzo mocno synonimizowany.

Aby pisać dobre jakościowo teksty z synonimami należy przestrzegać kilku zasad

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że po wygenerowaniu tekst powinien mieć sens. Oznacza to, że trzeba skupić się na strukturach gramatycznych i odmianach rzeczowników, aby później nie pojawiły się błędy w stylu “dziewczyna poszedł”. Tekst musi przede wszystkim tworzyć logiczną i spójną całość. Stosowanie synonimów zagnieżdżonych pozwoli na wygenerowanie jeszcze większej ilości unikalnych artykułów, a im więcej synonimów tym lepiej. Przyjmuje się, że tekst synonimizowany powinien być minimum dwa razy dłuższy od później wygenerowanego.

Nauka sztuki pisania tekstów z synonimami zajmuje trochę czasu, jednak warto poświęcić swój czas ze względu na wynikające z tego korzyści.